“สาธิต”รมช.สาธารณสุข ลงพื้นที่พัทลุงตรวจเยี่ยมบริการสาธารณสุข

แชร์

ตอนสายวันที่ 8 ต.ค. ที่โรงพยาบาลพัทลุง นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข และคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมบริการสาธารณสุข และเยี่ยมเสริมพลัง อสม.ในพื้นที่ จ.พัทลุง โดยมี นายแพทย์จรุง บุญกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพัทลุง และคณะให้การต้อนรับ สำหรับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ จ.พัทลุง ประกอบด้วย โรงพยาบาลทั่วไป 1 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 10 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 24 แห่ง ในส่วนของโรงพยาบาลพัทลุงนั้นเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนา ด 450 เตียง จำนวนผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยในเฉลี่ย 546 คน/วัน และผู้ป่วยนอกที่เข้ารับบริการเฉลี่ย 2,287 คน/วัน

นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.กระทรวงสาธารณสุข ได้กล่าวชื่นชมถึงสมรรถภาพขีดความสามารถการตรวจรักษาผู้ป่วยของ รพ.พัทลุงด้วย โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์หัวใจขึ้นทั้งๆที่จังหวัดพัทลุงเป็นจังหวัดเล็กๆเท่านั้น

ปัจจุบัน นอกจากงบประมาณที่ได้รับจากทางราชการแล้ว โรงพยาบาลพัทลุง ยังได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน เพื่อเพิ่มศักยภาพของโรงพยาบาล เช่น มีศูนย์หัวใจ ศูนย์ MRI และศูนย์ไตเตียม นอกจากนั้นยังมีพี่น้องประชาชนทั้งในและต่างจังหวัดได้ร่วมกันบริจาคเงิน เครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลพัทลุงอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ที่กำลังขาดแคลนให้กับโรงพยาบาลพัทลุงเป็นประจำทุกปี ทำให้โรงพยาบาลพัทลุงสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดซื้อไม่ซ้ำซ้อน มีการดูแลและการบำรุงดูแลรักษาอย่างมีศักยภาพ พร้อมใช้งาน ทำให้ผู้ใช้งานมีความมั่นใจและเชื่อมั่นจนส่งผลให้เกิดคุณภาพต่อการดูแลรักษาผู้ป่วย และเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร จนส่งผลให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศยกย่องให้โรงพยาบาลพัทลุงเป็นศูนย์เครื่องมือแพทย์ดีเด่น อันดับ 1 ของประเทศ

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์