หอการค้าไทยร่วมกับหอการค้าอุตรดิตถ์ เร่งผลักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism

แชร์

เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 3 ตุลาคม 63 ที่ห้องคัลทลียา โรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์  นายกลินท์ สารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะบริหาร มาประชุมเยี่ยมเยียน เพื่อผลักดันจุดผ่านแดนถาวรภูดู่ แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism และสนามบินวังยาง ใน จ.อุตรดิตถ์ โดยมี นายประพลวัต ปัญญายงค์ ประธานหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อม  นายพิษณุ ลาภชัยเจริญกิจ เลขาธิการหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์และ YEC จังหวัดอุตรดิตถ์  ต้อนรับ

จากนั้นเยี่ยมชม การดำเนินงานวิสาหกิจชุมชน ที่บุญดำรงค์ฟาร์ม นำคณะสักการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ประชุมรับฟังนโนบายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งหอการค้าอุตรดิตถ์นำเสนอเรื่องที่ต้องการให้หอการค้าไทยเร่งผลักดัน/สนับสนุน และหัวข้อสนทนาพิเศษ คือ Wellness Tourism ในจังหวัดอุตรดิตถ์

 

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยฯ กล่าวว่า ทางหอการค้าไทยมาเยี่ยมและมาปรึกษากับหอการค้าอุตรดิตถ์ มีอะไรเป็นบ้างจุดเด่น ด้านเศรษฐกิจจะทำอย่างไรให้ดีขึ้นหลังจากที่เจอพิษของโควิด-19 ไปและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็น วนเกษตร  นอกจากนั้นรายได้จะมาพืชผลไม้หลากหลายชนิด ซึ่งทางหอการค้าไทยได้มาดูสถานที่ท่องเที่ยวและจะได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวในพื้นที่   นอกจากนั้นจะให้ทางหอการค้าไทยช่วยผลักดัน จุดผ่านแดนถาวรภูดู่,แหล่งท่องเที่ยว Wellness Tourism สนามบินวังยางและอยากให้ สนง. ททท.มาตั้ง ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทั้งนี้ทางหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและคณะบริหารได้มอบผ้าห่ม ให้ 3 ตำบล ประกอบไปด้วย ตำบลห้วยมุ่น ต.น้ำไผ่ และต.ท่าแฝก จำนวน 150 ผืน

 

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์