“ภูเก็ต”เปิดแล้ว พร้อมรับ “นักท่องเที่ยวต่างประเทศ” ขอประชาชนมั่นใจในปลอดภัย

แชร์

30 ก.ย. 63 เวลา 10.00 น. นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ลงพื้นที่ท่าอากาศยานนานาชาติจังหวัดภูเก็ต ตรวจเยี่ยมการซ้อมแผน เปิดรับนักท่องเที่ยว Thailand long stay ในส่วนของการเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ มั่นใจจังหวัดภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยว

 พญ.พิมพ์ภา  เตชะกมลสุข  รองผู้อำนวยการ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช  เผย กรมควบคุมโรค โดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ติดตั้งห้องเก็บสิ่งส่งตรวจและปฏิบัติการชีวโมเลกุล ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยแรงดันลบ ซึ่งรับรองมาตรฐานโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต เพื่อเป็นด่านหน้าในการตรวจคัดกรองนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างประเทศ โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียน และตรวจหาเชื้อ โควิด 19 ณ ห้องเก็บสิ่งส่งตรวจฯ โดยห้องปฏิบัติการฯ ดังกล่าวสามารถรองรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้รอบละ 96 ตัวอย่าง ใช้เวลาในการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ ประมาณ 3 ชม. ก็จะทราบผลทันที สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ประมาณ 500 คนต่อวัน หลังจากเก็บตัวอย่างตรวจแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังที่พัก ALQ โดยยานพาหนะและเส้นทางที่กำหนดที่เป็นระบบปิด อยู่ในระบบควบคุมสังเกตตลอดห้วงเวลา และ Quarantine ที่ ALQ เป็นเวลา 14 วัน

นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าว ขณะนี้มีโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ ALQ เป็นจำนวนมาก ซึ่งต้องประเมินตามมาตรฐานที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ขณะนี้โรงแรมที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 9 แห่ง รองรับได้นักท่องเที่ยวได้จำนวน 1,200 ห้อง รอรับการประเมินอีก 5,000 ห้อง และจะขยายเพิ่มเติมต่อไป

นายณรงค์ กล่าวเพิ่มเติม ขณะนี้จังหวัดภูเก็ตพร้อมรับนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ โดยความร่วมมือของเครือข่าย ทั้งกรมควบคุมโรค การท่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจ ขอให้นักท่องเทียว พี่น้องประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดภูเก็ต มั่นใจได้ว่าท่านจะปลอดภัยจากโรคโควิด 19 อย่างแน่นอน

หากท่านต้องการข้อมูลมูลเพิ่มเติมเรื่องโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช/รายงาน


แชร์