ประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

แชร์

เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 โดยมี   ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup รวมถึงคณะกรรมการตัดสิน และผู้เข้าประกวดทั้ง 10 ทีม ให้การต้อนรับ

ดร.น้ำฝน รักประยูร ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือสู่ Startup ด้วย Product Champion กล่าวว่า การจัดการประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการภาคเหนือตอนบนเข้าสู่ Startup, ยกระดับขีดความสามารถธุรกิจท้องถิ่นที่มีศักยภาพท้องถิ่นเข้าสู่ Product Champion และ สร้างเครือข่ายธุรกิจท้องถิ่นเข้าสู่ Supply Chain ของธุรกิจใหญ่ได้

โดยผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10 คนสุดท้าย การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 วันที่ 29 ก.ย. 63 ที่ จ.น่าน ได้แก่ คุณฑิฆัมพร กองสอน จาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ตำบลบัวใหญ่, คุณเจมกัญญัฐ ภาคภูมิ จาก บริษัท ค๊อกโค่ (ไทยแลนด์) จำกัด, คุณธนนท์ ณ น่าน จาก ชิดดวงดาวฟาร์ม, คุณศศริมล กาบิล จาก วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์น่าน (บ้านไร่), คุณปริมวิชญา อินต๊ะกัน จาก ปริมวิชญาคลีนิก, คุณมนต์ศักดิ์ ไชยรังสินันท์ จาก วิสาหกิจชุมชนฟาร์มพอดี, คุณนภัส ตุลยาพิศิษฐ์ จาก Moh Bakery, คุณชนินทร์ ทิปะกะ จาก ไร่สุดเมิงโป, คุณศุภลักษณ์ สุวรรณ จาก วิสาหกิจชุมชนผักผลอดสารพิษบ้านไผ่งาม และ คุณธารารัตน์ ศรีจันทร์ดี จาก วิสาหกิจชุมชนขวัญธารา

การประกวดผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ Product Champion League Organic Startup 2020 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่า 28,000 บาท จัดขึ้นใน 4 จังหวัด คือ วันที่ 23 ก.ย. ณ โรงแรมอมรรักษ์ อ.เมือง จ.แพร่, วันที่ 25 ก.ย. ณ โรงแรมเวียงอินทร์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.เมือง จ.เชียงราย, วันที่ 27 ก.ย. 2563 ณ โรงแรมเกทเวย์ อ.เมือง จ.พะเยา และ วันที่ 29 ก.ย. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน อ.เมือง จ.น่าน

ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้เข้าร่วมอบรม Organic Tranformation เพื่อวิเคราะห์และทำแผนการตลาด และมีโอกาสจัดแสดงสินค้า เข้าร่วมเวทีเสวนา และเงินรางวัลในรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ดร.น้ำฝน รักประยูร โทร. 0932894491

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์