สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

แชร์

เมื่อวันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563 เวลา 14.45 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร  มอบหมายให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดและนายสมยศ สุจริตธนารักษ์ นายอำเภอทรายมูล ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนล่าง) โดยมีนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิกวุฒิสภาเป็นหัวหน้าคณะเดินทาง ในการลงพื้นที่จังหวัดยโสธร เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน/เกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางสายฝนและสายลม ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านคำครตา ตำบลดงมะไฟ อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร

สุธา บรรตานึก จ.ยโสธร /รายงาน


แชร์