ด่านศุลกากรทุ่งช้าง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม CSR ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45

แชร์

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ที่ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด่านศุลกากรทุ่งช้าง นำโดย นายวัลลภ วุฒาพาณิชย์ นายด่านศุลกากรทุ่งช้าง พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ด่านศุลกากรทุ่งช้าง  ร่วมกับภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ได้ลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรม CSR กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม ที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 (บ้านดอนแท่น) ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมที่ผ่านมา โดยมีนางจุราณีย์ ศรีปัญญา รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 45 พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ

สำหรับกิจกรรม CSR ในครั้งนี้ มีการมอบตู้เก็บเอกสารเหล็ก จำนวน 6 ตู้ และชุดโต๊ะประชุมเล็ก จำนวน 1 ชุด รวมมูลค่า 60,000 บาท และได้เลี้ยงอาหารกลางวันและไอศครีม ให้กับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 66 คน อีกด้วย ซึ่งกิจกรรม CSR กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมในครั้งนี้ มีภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นายมานพ เถรหมื่นไวย ประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 นายวุฒิพงษ์ เนตรวิชัย หัวหน้าหน่วยปฏิบัติการและบำรุงรักษาสายส่งน่าน หน่วยงานในสังกัดของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ และในส่วนของบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ในนามภาคีเครือข่ายภาคเอกชน มีนายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์