สพป.นศ.2 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิต

แชร์

นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 เป็นตัวแทนมอบเงินช่วยเหลือครอบครัว ด.ช.อนุเดช เดชารัตน์ นักเรียนโรงเรียนวัดเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต โดยมีนางสาวตาวัน รักชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาโร, นางดารุณี สุวรรณชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านถ้ำตลอดและบุคลากร สพป.นศ.2 ร่วมแสดงความเสียใจแก่ครอบครัว ซึ่งมอบเงินช่วยเหลือ จำนวน 24,200 บาท (สองหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน)

นายประหยัด สุขขี กล่าวว่า สพป.นศ.2 เล็งเห็นความสำคัญของบุคลากรในสังกัดทุกคน และเมื่อมีเหตุการณ์ที่สามารถช่วยเหลือกันได้ ก็จะร่วมด้วยช่วยกันเพราะนี่คือคนในครอบครัว สพป.นศ.2 ขอขอบคุณผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนที่ร่วมกันช่วยเหลือ และขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวครูผู้เสียชีวิตมา ณ โอกาสนี้

สิวะ พันธภาค จ.นครศรีธรรมราช รายงาน


แชร์