กฟภ.จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

แชร์

เมื่อวันที่ 22 ก.ย. 63 นายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค3 เป็นประธานเปิดการประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 ณ ห้อง ไดมอนด์ ฮอลล์ ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โดยมี นายขจร โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) กล่าวรายงานพร้อมกับผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทั้ง 7 แห่งในเขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี และผู้ประกอบการธุรกิจภาคอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุม 292 บริษัท จำนวน 584 คน

นายขจร โปร่งฟ้า ผู้อำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต1 (ภาคกลาง) กล่าวว่า “การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ตระหนักถึงความสำคัญของผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม จึงได้จัดประชุมผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรม เขตพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับทราบถึง ทิศทางการดำเนินงานของ PEA แผนงานยกระดับเสริมความมั่นคงการจ่ายไฟในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี เป็นการบริการธุรกิจเสริมของ PEA อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ตลอดจนรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะต่างๆ เกี่ยวกับการให้บริการ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าที่มารับบริการในทุกๆด้าน

สำหรับในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีผู้ใช้ไฟฟ้าภาคธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวน 5,500 ราย จากผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งหมดจำนวน 535,500 ราย

โดยเขตการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่จังหวัดปทุมธานี มีจำนวน 7 แห่ง ได้แก่
1. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รังสิต
2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี
3. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอธัญบุรี
4. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดปทุมธานี 2
5. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา
6. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอคลองหลวง
7. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลาดหลุมแก้ว

ด้านนายศุภชัย เอกอุ่น รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ภาค3 กล่าวเปิดเผยว่า สำหรับการประชุมฯในครั้งนี้ ทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังได้จัดให้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยวิทยากรที่มีความชำนาญและประสบการณ์ มานำเสนอ ทิศทางการดำเนินงานของ PEA แผนงานยกระดับเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟ และการให้บริการธุรกิจเสริม เพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบข้อมูลและนำกลับไปใช้เพิ่มประสิทธิภาพในสถานประกอบการต่อไป

สำหรับประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจาก PEA มีดังนี้ PEAได้นำแผนงานเสริมความมั่นคงในการจ่ายไฟและทิศทางการดำเนินงาน มานำเสนอให้ลูกค้าได้รับทราบ รวมถึงบริการเสริมต่างๆของ PEA ซึ่งลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างครบถ้วน เพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับ PEA และนำข้อมูลที่ลูกค้าเสนอแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขให้ตรงตามความต้องการ ก่อให้เกิดประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

สมเกียรติ ทรัพย์เฉลิม จ.ปทุมธานี/ รายงาน


แชร์