กลุ่ม GPSC รับโล่เกียรติยศลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกยั่งยืน

แชร์

นายสมรชัย คุณรักษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ปฏิบัติการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เข้ารับมอบโล่เกียรติยศ ในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” จากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดี ในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศประจำปี 2563 จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ปีนี้ GPSC รับ 3 รางวัลจากโครงการต่างๆ ได้แก่ (1) รางวัลประเมินและจัดระดับธุรกิจคาร์บอนต่ำและยั่งยืน องค์กรที่มีผลประเมินยอดเยี่ยมประจำปี 2563

(2) รางวัลการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program: T-VER) จากศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 4 เฟส 1

(3) รางวัลกิจกรรมสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก จากศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ 1 ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ ศูนย์ผลิตสาธารณูปการแห่งที่ โรงไฟฟ้าศรีราชา และโครงการ Zero Waste Village

นอกจากนี้ บริษัท โกลว์ พลังงาน จำกัด (มหาชน) หรือ GLOW บริษัทในกลุ่ม GPSC โดยโรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 2, โรงไฟฟ้าโกลว์ เอสพีพี 3, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 4, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 5, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ซีเอฟบี 3 และโรงไฟฟ้าเก็คโค่-วัน ได้รับรางวัลคาร์บอนฟรุตพริ้นองค์กร

โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 1, โรงไฟฟ้าโกลว์ พลังงาน ระยะที่ 2 ได้รับรางวัลคาร์บอนฟรุตพริ้นผลิตภัณฑ์ และฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ณ ห้องเมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น 11 โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ


แชร์