ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง

แชร์

19 ก.ย.63/พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เชิญถุงพระราชทาน เครื่องนอนเครื่องครัว ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในชุมชนตลาดใหม่ดอนเมือง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ณ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา เขตดอนเมือง

แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและรายงานข้อมูลเหตุอัคคีภัย พร้อมตรวจเยี่ยมสถานที่รองรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย ณ บริเวณหอประชุมและลานเอนกประสงค์ของโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา และตรวจติดตามความเสียหาย ณ สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์