ชวนเที่ยวงาน “ประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน” งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ /เกษตรปลอดภัย

แชร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 17.00 น. ที่ ถนนหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ จังหวัดน่าน งานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ /เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัดน่าน โดยมีนายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน กล่าวรายงาน

ในการจัดงานในครั้งนี้ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ได้จัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง โดยจะจัดขึ้น ครั้งที่ 1 ระหว่าง  วันที่ 11-13 กันยายน 2563   และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2563   ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมช่องทางการตลาดเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือตอนบนด้วยกลไกประชารัฐ และเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จับคู่ธุรกิจซื้อขายระหว่างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์และกลุ่มเกษตรกรที่มีศักยภาพกับผู้ประกอบการเกษตรอินทรีย์

อีกทั้งเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ที่ทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านได้ทำการคัดสรรมาให้กับผู้บริโภคได้เลือกซื้อ รวมทั้งเป็นการยกระดับการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรให้เป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพอย่างถาวรและยั่งยืนตลอดไป ซึ่งกิจกรรมภายในงาน พบกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านดื่มด่ำบรรยากาศดนตรีโฟล์คซอง Mini Concert จากศิลปินล้านนาชื่อดัง “อ้อม รัตนัง”ร่วมสนุก ลุ้นช้อป ฟรี!! บัตรเงินสด มูลค่า 500 บาท สำหรับซื้อสินค้าภายในงาน วันละ 6 รางวัล กิจกรรมการสาธิตอาชีพและนิทรรศการจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย

นอกจากนี้ยังมีการออกร้านค้าจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์คุณภาพ สินค้าแปรรูปทางการเกษตร และสินค้าราคาพิเศษอีกมากมาย มากกว่า 30 บูธ การจัดงานประชารัฐ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ที่สุดแห่งงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยของจังหวัดน่าน งานแฟร์เอาใจคนเมืองหัวใจเกษตร คนรุ่นใหม่ใส่ใจสุขภาพ รวบรวมกิจกรรมสุดพิเศษไว้ที่เดียวในงาน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์