ภ.จว.อุตรดิตถ์ เปิดป้ายอาคาร กต.ตร.หลังใหม่ เป็นศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติดและงานจิตอาสา

แชร์

เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 10.30 น นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ.อุตรดิตถ์และประธาน กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ ประธานเปิดป้ายอาคาร กต.ตร.จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังใหม่ โดยมี พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ และแม่บ้านตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) เข้าร่วมพิธี

สืบเนื่องจากตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ ประสบปัญหาสถานที่ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้แก่ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติด งานจิตอาสาและได้นำเสนอปัญหาดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) จ.อุตรดิตถ์ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16/12/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ มอบหมายให้คณะกรรมการ กต.ตร.จ.อุตรดิตถ์ นำโดย คุณบุญธรรม กอนโภชน์ และคณะกรรมการ กต.ตร. พ.ต.อ.สุเทพ ประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์และร้อยตำรวจตรีทวี ทองพรม เป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล เพื่อจัดหางบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงาน 2 ชั้นกว้าง 7.5 เมตรยาว 35 เมตรประมาณการ ราคาก่อสร้าง 2 ล้านสองแสนบาท

กำหนดจัดการแข่งขันชกมวยการกุศล ( ซึ่งแต่เดิมได้กำหนดไว้ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 )แต่ในห้วงเวลาดังกล่าวได้เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19 ทางรัฐบาล มีคำสั่งห้ามจัดการแข่งขันชกมวยจึงได้ชะลอการจัดไว้ก่อน จากการจำหน่ายบัตรชกมวยการกุศลล่วงหน้า ได้รับความร่วมมือจาก สภ.เมือง กต.ตร.สภ.ส่วนราชการ ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้การสนับสนุนซื้อบัตรชมการแข่งขันชกมวยการกุศล ได้งบประมาณ 9 แสนบาท ได้รับการสนับสนุนจาก สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ 4 แสนบาท บริษัท ส.อรุณคอนกรีต 65,000 บาท

พล.ต.ต.พยูห์ ธนะศรีสืบวงศ์ ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ และพ.ต.อ.สุเทพ ประภาภรณ์ รอง ผบก.ภ.จว.อุตรดิตถ์ ได้จัดหาเพิ่มเติม 9 แสนบาท ในนามผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุตรดิตถ์ มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการก่อสร้างอาคารหลังนี้ อีกทั้งยังเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกในครั้งหนึ่งของชีวิต ได้ร่วมกันสร้างอาคารหลังนี้เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ ในการปฏิบัติงานบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้มั่นคงยั่งยืนสืบไป

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์ รายงาน


แชร์