วธ.อุตรดิตถ์จัด”มหกรรมฟื้นฟูเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน”เฉลิมพระเกียรติพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์

เมื่อเวลา 17.39 น.ของวันที่ 6 กันยายน 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รอง ผวจ. จ.อุตรดิตถ์ ประธานพิธีเปิดการจัดงาน“มหกรรมฟื้นฟูเยียวยาศิลปพื้นบ้าน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 63 ที่บริเวณหอวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วย นายศักดิ์ตระกูล เลี้ยงประเสริฐ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ และหัวหน้าส่วนราชการประชาชนร่วมงาน

นายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ กล่าวว่า สำหรับงานในครั้งนี้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน “มหกรรมพื้นฟูเยียวยาศิลปินพื้นบ้าน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 63และยังเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูเยี่ยวยาศิลปินพื้นบ้าน รวมทั้งผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ที่ได้รับผลกระทบ จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 พร้อมช่วยกระตุ้นฟื้นฟูเศรษฐกิจ เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย นำสุนทรียทางศิลปวัฒนธรมหรือคุณค่าทางวัฒนธรรม มาช่วยสร้างรอยยิ้ม สร้างความรักความสามัคคีของคนในจังหวัดอุตรดิตถ์อีกด้วย

ส่วนกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจากเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน อาทิ ดนตรีมังคละ แตรวง เพลงพื้นบ้านลาวเวียง กลองยาว สะล้อซอซึง การแสดงลิเก ของชมรมลิเกจังหวัดอุตรดิตถ์ กว่า 11 คณะ พร้อมชมการจัดแสดง สาธิต ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาวัฒนธรรมไทยอาหารพื้นถิ่น ผ้าทอพื้นเมือง ผลิตภัณฑ์จักสาน จากเครือข่ายสภาวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชนคุณธรรมพลังบวร เลือกชิม ช็อป ของกินของใช้ต่างๆ อีกมากมาย เริ่มตั้งแต่เวลา 18.00- 21.00 น. จึงขอเชิญชวนชมการแสดงและให้กำลังใจ สนับสนุนเครือข่ายศิลปินพื้นบ้าน และร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยไปด้วยกัน คนอุตรดิตถ์…ไม่ทิ้งกัน

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์