สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ออกตรวจตราและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ

แชร์

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. นายอติรุจ จำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ กล่าวว่า สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแพร่ ออกตรวจตราและดูแลความปลอดภัยทางน้ำ ในช่วงวันหยุดราชการต่อเนื่อง วันที่ 4-7 กันยายน 2563 โดยปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกัน covid-19

1. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการแพอาหาร

-บ้านท่าเรือ อ.ท่าปลาจ.อุตรดิตถ์ จำนวน 327คน
-บ้านปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่าน จำนวน 114 คน
-ไม่พบผู้มี อุณหภูมิ ในร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

2. ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารเรือ
-บ้านท่าเรือ อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 7 คน
-บ้านปากนาย อ.นาหมื่น จ.น่านจำนวน 117 คน
ไม่พบผู้มีอุณหภูมิในร่างกายสูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

3. กำชับ ให้ผู้โดยสาร และนักท่องเที่ยวสวมใส่หน้ากากอนามัยและทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนใช้บริการ

4.กวดขันให้นายท้ายเรือและผู้โดยสาร สวมใส่เสื้อชูชีพ ตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ

5.ตรวจสภาพเรือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ
-ไม่พบผู้กระทำความผิด
-ไม่มีอุบัติเหตุทางน้ำแต่อย่างใด

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน


แชร์