กองบิน 4 มอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์ รพ.ตาคลี

แชร์

เมื่อ 1 ก.ย.63 นาวาอากาศเอก นพนันท์ เมืองมีศรี เสนาธิการกองบิน 4 ตาคลี จ.นครสวรรค์ เป็นประธานพิธีมอบหุ่นยนต์เพื่อการพยาบาลผู้ป่วย COVID-19 “น้องถาดหลุม” จากชุมนุมนายเรืออากาศ ให้แก่โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พ.ญ. ศรุตา ช่อไสว ผอ.รพ.ตาคลีและคณะแพทย์ – พยาบาลตาคลี ร่วมพิธี หุ่นยนต์ถาดหลุมนี้ทางกองทัพอากาศเป็นผู้คิดค้นสร้างขึ้น สั่งการโดยทางวิทยุจากเครื่องบังคับมือถือ เพื่อใช้ประโยชน์ในสถานพยาบาลที่สำคัญในพื้นที่รับผิดชอบของกองบิน 4 และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของชุมนุมนายเรืออากาศที่มุ่งหวังทำคุณประโยชน์ต่อสังคม และเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกองทัพอากาศ “น้องถาดหลุม” เป็นผลผลิตเชิงนวัตกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาความเสี่ยงของ เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ในช่วงวิกฤต COVID-19 ตามแนวทางของ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ที่รวมพลังนักวิจัย จาก โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช คิดค้นและประดิษฐ์นวัตกรรม เป็นการช่วยเหลือประชาชน และผู้ป่วยตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสหรือใกล้ชิดกับผู้ป่วย โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ดนัย เกียรติวงศ์ชัย จ.นครสวรรค์ รายงาน


แชร์