สสว.ปลื้มโครงการปั้นดาวปี’63 เอสเอ็มอีก้าวกระโดด

นายวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นประธานแถลงข่าวผลสำเร็จงาน “โครงการปั้นดาว ปี 2563” ยกระดับศักยภาพเอสเอ็มอีแบบก้าวกระโดด เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากของไทย สร้างมูลค่ากว่า 40 ล้านบาท โดยได้บูรณาการทำงานร่วมกับ 4 มหาวิทยาลัยของรัฐ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ สสว. พร้อมเตรียมขนทัพสินค้าระดับพรีเมี่ยมทดสอบตลาดให้ผู้บริโภคได้จับจ่ายใช้สอยสินค้าราคาสุดพิเศษ ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2563 ณ อาคารบี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม ถนนแจ้งวัฒนะ

ภัคข์ประภัส สุขใส รายงาน