“พญานาคทอง”มอบทุนการศึกษาเด็กนักเรียนเมืองเพชร

บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ชะอำ มอบทุนการศึกษา”พญานาคทอง”ปีที่ 64

Advertisement    

24 ส.ค.63 /ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านชะอำ นายนพพงษ์ เมธาประสิทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษัทชลประทานซีเมนต์จำกัด (มหาชน) อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ พนักงาน ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ”พญานาคทอง” บริษัท ชลประทานซีเมนต์ จำกัด (มหาชน) ให้แก่เด็กนักเรียน โดยมีนายอภินันท์ กัณฑภา ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงกัน

สำหรับโครงการมอบทุนการศึกษาพญานาคทอง ให้กับเด็กนักเรียน ในเขตพื้นที่ อำเภอชะอำ โดยถือโอกาสในวันครบรอบก่อตั้งบริษัทในวันที่ 12 กันยายนของทุกปี ซึ่งปีนี้ก่อตั้งมาเป็นปีที่ 64 ในทุกๆปีทางบริษัทจะจัดกิจกรรมมอบทุนให้แก่เด็กนักเรียนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับปีนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทางบริษัทจึงได้ปรับเปลี่ยนการดำเนินงาน หรือการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยทางบริษัทได้ดำเนินการออกพื้นที่เพื่อมอบทุนการศึกษาพญานาคทองให้แก่นักเรียนถึงโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

ขณะเดียวกัน ยังได้สนับสนุนด้านการศึกษาให้กับนักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้นักเรียนได้เติบโตมาพัฒนาบ้านเมืองให้ดียิ่งขึ้น วางรากฐานที่มั่นคงให้กับประเทศชาติบ้านเมืองในอนาคต ส่งเสริมและช่วยเหลือเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

อีกทั้งยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้กับทางโรงเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียน โดยการมอบทุนการศึกษา “พญานาคทอง” ครั้งนี้ ระดับชั้นประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ทุนละ 1,000 บาท และทุนละ 2,000 บาท ร่วมทั้งสิ้น103 ทุน เป็นเงิน 133,000 บาท

สุรพล นาคนคร จ.เพชรบุรี /รายงาน