พัฒนาชุมชนพัทลุงจัดโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย สร้างคุณค่า ผ้าเมืองลุง

แชร์

ผู้สื่อข่าว จ.พัทลุง รายงานว่าเมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 สิงหาคม 2563 นี้ ที่โรงแรมศิวารอยัล อ.เมืองพัทลุง ดร.นาที รัชกิจประการ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย สร้างคุณค่า ผ้าเมืองลุง เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจังหวัดพัทลุง โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพัทลุงได้จัดขึ้น ทั้งนี้ เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน อันเป็นการสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย และเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ้าไทยแต่ละประเภท ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป รวมทั้งเพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย

นอกจากนั้นยังเป็นการเชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าท้องถิ่นของจังหวัดพัทลุง ให้เกิดกระแสความนิยมการแต่งกายผ้าไทยแก่ประชาชนทั้งในและต่างจังหวัด ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรีในท้องถิ่น กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ที่ผลิตผ้าทอ ผ้าบาติก และผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติ ฯลฯ สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการผ้าเมืองลุง การเดินแบบผ้าไทย พิธีมอบประกาศเกียรติคุณสตรีดีเด่น พิธีมอบรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น และพิธีมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดผ้า ตามโครงการอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวมากกว่า 500 คน

สุธรรม คงเพชร จ.พัทลุง/รายงาน


แชร์