นายก อบจ.สกลนคร นำนักเรียนชูนิ้วโป้งชี้กลาง สัญลักษณ์เทิดทูนสถาบัน

แชร์

นายก อบจ.สกลนคร นำนักเรียนเข้าอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด พร้อมให้แนวคิดเทิดทูนสถาบันด้วยการชูนิ้วโป้ง นิ้วชี้ และนิ้วกลาง เป็นสัญลักษณ์รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ โดยสถาบันกษัตริย์มีมากกว่า 700 ปี ต้องสำนึกในบุญคุณ

วันที่ 20 สิงหาคม 2563 ที่กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 23 อ.เมือง จ.สกลนคร นายชัยมงคล ไชยรบ นายกอบจ.สกลนคร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเยาวชนในสถานศึกษา รู้ถึงโทษภัยจากยาเสพติดคนเสพตายคนขายติดคุก โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 120 คน เป็นนักเรียนจาก โรงเรียนร่มเกล้า อ.โคกศรีสุพรรณ โรงเรียนสกลทวาปี อ.เมือง และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ อ.เมือง

ในโอกาสนี้ นายชัยมงคล ไชยรบ อบจ.สกลนคร ได้กล่าวกับผู้เข้ารับการอบรมว่า สถาบันพระมหากษัตริย์ อยู่คู่กับประเทศไทยมายาวนานกว่า 700 ปี พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ ได้มีคุณูปการต่อประเทศชาติ ตลอดจนพสกนิกรอย่างคณานัป ที่พวกเรามีแผ่นดินอยู่ในวันนี้ก็เพราะพระมหากษัตริย์ ดังนั้น ต้องสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ พร้อมกันนี้ได้นำนักเรียนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนต่อต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ชู 3 นิ้ว คือ นิ้วหัวแม่มือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง เพื่อแสดงสัญลักษณ์ว่า เราเป็นนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.สกลนคร จะเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็นศูนย์รวมทางจิตใจเป็นสถาบันหลักของชาติตลอดไป ซึ่งทุกคนทั้ง นายก อบจ. รอง นายก อบจ.และนักเรียน ต่างร่วมชู 3 นิ้วอย่างพร้อมเพรียงกัน

วัฒนะ แก้วก่า จ.สกลนคร/รายงาน


แชร์