สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคามสาธิตการใช้สารเร่งย่อยสลายอินทรียวัตถุและป้องกันแมลงศัตรูพืช

แชร์

ที่โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิต19 บ้านกำพี้ หมู่ทื่ 1 ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ มหาสารคาม นายชูเกียรติ คำโสภา ผอ.สถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม นำสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิต19 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาธิตการใช้สารเร่ง พด. 2 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในรูปของเหลว ซึ่งได้จากการย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชหรือสัตว์ลักษณะสด อวบน้ำหรือมีความชื้นสูงโดยอาศัยกิจกรรมของจุลินทรีย์ทั้งในสภาพที่ไม่มีอากาศและมีอากาศ ได้ของเหลวสีน้ำตาล ประกอบด้วยฮอร์โมนหรือสารเสริมการเจริญเติบโตของพืช นอกจากนี้ ยังสาธิตการใช้สารเร่ง พด.7 ผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช เพื่อใช้ในการป้องกันแมลงระบาดในแปลงปลูกพืชของฟาร์มและเพื่อให้เกษตรกรนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในไร่นาของตนเองหลังเสร็จสิ้นโครงการ

นายชูเกียรติ คำโสภา ผู้อำนวยการสถานพัฒนาที่ดินมหาสารคาม กล่าวว่า สถานีได้ร่วมกับฟาร์มตัวอย่างต้านภัยวิด 19 ร่วมกับสมาชิกโครงการ เพื่อให้ความรู้ในการปรับปรุงบำรุงดินจากการใช้สารเร่ง พด.2 และสารเร่ง พด.7 ซึ่งเป็น เชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักและย่อยสลายวัสดุเหลือใช้จากพืชสมุนไพร ในสภาพที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืช อาทิ เพลี้ยชนิดต่าง ๆ หนอนเจาะผล และลำต้น หนอนใยผัก หนอนชอนใบ หนอนคืบ หนอนกระทู้ หนอนกอไรแดง และแมลงหวี่ เป็นต้น

ขั้นตอนการผลิตไม่ยุ่งยาก วัสดุสำหรับผลิตสาร จำนวน 50 ลิตร จะใช้สมุนไพร30 กิโลกรัม น้ำตาล 10 กิโลกรัม น้ำ 30 ลิตร สารเร่ง พด.7 จำนวน 1 ซอง (25 กรัม)วิธีทำ สับพืชสมุนไพรให้เป็นชิ้นเล็ก หรือทุบ ก่อนละลายสารเร่ง พด.7 ในน้ำ 30 ลิตร ในถังหมัก ผสมให้เข้ากันนาน 5 นาที นำสมุนไพรและน้ำตาล ผสมลงในถังหมักคลุกเคล้าให้เข้ากัน ปิดฝาไม่ต้องสนิท ทำการหมักเป็นเวลา 20 วัน วิธีการใช้ : นำสารป้องกันแมลงศัตรูพืชที่เจือจางแล้ว 50 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในพืชไร่ พืชผัก และไม้ดอก และ 100 ลิตรต่อไร่ สำหรับใช้ในไม้ผล โดยฉีดพ่นที่ใบ ลำต้น และรดลงดิน ทุก 20 วัน หรือในช่วงที่มีแมลงศัตรูพืชระบาด ให้ฉีดพ่นทุก ๆ 3 วัน ติดต่อกัน 3 ครั้ง กากวัสดุที่เหลือจากการหมักให้นำไปใส่รวมกับการผลิตสารป้องกันแมลงศัตรูพืชครั้งใหม่ต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์