สภาเอสเอ็มอีเสนออนุกรรมาธิการศึกษาติดตามพ.ร.ก.เงินกู้ 1.9 ล้านล้านบาท ผ่อนปรนเงื่อนไขการกู้เงินให้SMEs และกระจายให้ทั่วถึง

ประธานสภาเอสเอ็มอีร่วมประชุมกับอนุกรรมาการธิการเพื่อศึกษา ติดตามตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท คณะที่ 2 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เสนอให้ปรับเกณฑ์มาตรการ Soft Loan 500,000 ล้านบาท ของแบ็งค์ชาติ และแบ่งงบจากมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ไปช่วยเหลือ SMEs ผ่านโมเดลจังหวัด

Advertisement    

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 : นายไชยวัฒน์ หาญสมวงศ์ ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย (สภาเอสเอ็มอี) พร้อมด้วย ดร.ศุภชัย แก้วศิริ รองประธานอาวุโส และประธานโครงการ SMEs Smart Province ร่วมประชุมกับอนุกรรมาการธิการเพื่อศึกษา ติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท คณะที่ 2 ซึ่งมี นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ เป็นประธาน พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการเงินการธนาคาร ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) สมาคมธนาคารไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นต้น ณ ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา

โดย นายไชยวัฒน์ ได้นำเสนอข้อมูลของ SMEs และข้อเสนอจากสภาเอสเอ็มอีที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ Soft Loan 500,000 ล้านบาท ของธนาคารแห่งประเทศไทย (แบ็งค์ชาติ) และมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจ 400,000 ล้านบาท ต่อเนื่องจากการนำเสนอกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบ การใช้เงินตามพระราชกำหนด 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่มีนายไพบูลย์ นิติตะวัน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 โดยเสนอให้มีการตั้งคณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชนในการพิจารรากำหนดเงื่อนไขที่ผ่อนปรนเป็นกรณีพิเศษ และกำหนดแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ

ด้าน ดร.ศุภชัย เสริมในเรื่องแนวทางการดำเนินงานตามโมเดล SMEs Smart Province และแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ที่จังหวัดสุรินทร์ (Surin Model) และกำหนดกลุ่มเป้าหมายในการใช้งบประมาณนี้

ประธานในที่ประชุมเสนอให้ สภาเอสเอ็มอีทำหนังสือสรุปข้อเรียกร้องมาที่อนุกรรมาธิการฯ ชุดนี้ เพื่อผลักดันต่อเข้าไปในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป และในส่วนของวิสาหกิจชุมชน 300 กลุ่มที่จังหวัดพนระนครศรีอยุธยา ให้ทำหนังสือขอเข้ามาชี้แจงในคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อให้ประธานคณะกรรมาธิการเชิญเข้ามาให้ข้อมูลร้องเรียนต่อไป

WC รายงาน

#ThaiSMEsCouncil #SMEsSmartProvince #SurinModel