กฟภ.มหาสารคาม จัดโครงการ “PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน”

แชร์

เมื่อวันที่ 5 ส.ค.63 ที่โรงเรียนบ้านจำนัก อำเภอเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม นายวันชัย เล็กสมบูรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน” ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กำหนดจัดขึ้น เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยได้ระดมเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อม ให้ระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียน มีความปลอดภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ เขตละ 5 โรงเรียน สนับสนุนงบประมาณโรงเรียนละ 50,000 บาท รวมทั้งสิ้น 60 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมงบประมาณ 3,000,000 บาท พร้อมมอบป้ายโครงการฯ เพื่อส่งมอบระบบไฟฟ้าที่ปลอดภัย ตู้ทำน้ำดื่มพร้อมเครื่องกรองน้ำ ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว ในโครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน โดยมีดร.สายทอง ไตรยวิภาค รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1 นายเกษม คำบุตดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจำนัก พร้อมคณะครู เป็นตัวแทนรับมอบ

นายปฏิคม โพธิวาระ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม กล่าวว่า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินโครงการ ณ โรงเรียนบ้านจำนัก ซึ่งเป็นโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 67 คน โดยดำเนินกิจกรรม ปรับปรุงระบบไฟฟ้า พร้อม ติดตั้งเครื่องตัดไฟรั่ว (RCD) , ติดตั้งเครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องกรองน้ำ จำนวน 1 เครื่อง , ให้ความรู้เรื่องการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยกับนักเรียน ,มอบอุปกรณ์การกีฬา มูลค่า 5,000 บาท , มอบหน้ากากอนามัย ตราสัญลักษณ์ PEA จำนวน 78 ชิ้น มอบเสื้อโครงการ PEA 60 ปี ส่งมอบการให้ 60 โรงเรียน จำนวน 78 ตัว มอบหลอดไฟ LED จำนวน 100 หลอด และมอบทุนอาหารกลางวัน ให้แก่เด็กนักเรียน รวมงบประมาณทั้งสิ้น 80,000 บาท

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์