ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน เปิดโครงการเรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์

แชร์

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมโรงแรมน่านตรึงใจ ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายเดชวิมล สุมาวงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์ นายกุฎาคาร คำจันทร์ลา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดน่านพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน ข้าราชการศาลยุติธรรม คณะทำงานภาคีเครือข่ายและผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

มีนายทรงกลด มั่นสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดน่าน กล่าวรายงานเปิดโครงการเรียนรู้คุณธรรม สร้างสรรค์ ผ่านสื่อออนไลน์ และวัตถุประสงค์ในภาพรวมของโครงการฯ ถือเป็นโอกาสดีสำหรับน้องเยาวชนที่ได้เข้ามาร่วมอบรม Work shop การสร้างสื่อคุณธรรมในครั้งนี้ซึ่งน้องเยาวชนจะได้เรียนรู้คุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ และร่วมถ่ายทอดเป็นสื่อหนังสั้นเพื่อส่งต่อความรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนสร้างพื้นที่แห่ง การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติได้มีพื้นที่เรียนรู้สร้างแนวคิดที่เชื่อมโยงคุณธรรม จริยธรรม ผ่านการสืบค้นลงมือทำด้วยมุมมองอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนเกิดความยับยั้งชั่งใจไม่กระทำความผิดต่อกฎหมายเป็นสิ่งที่ทุกคนทุกฝ่ายต้องร่วมมือร่วมใจกัน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนร่วมทำให้เกิดโครงการที่ดีต่อเด็กและเยาวชนในครั้งนี้

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน


แชร์