ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มทบ. 35 โดย รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบน้ำป่าไหลหลาก จาก พายุ “ซินลากู” อ.ฟากท่า

แชร์

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย มณฑลทหารบกที่ 35 โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก พ.ท.สรารักษ์ ชูสกุล รอง.ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบเหตุอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม ที่อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นพื้นที่ที่ห่างจากด่านภูดู่ พรมแดนไทย-ลาว ประมาณ 50 กิโลเมตร ซึ่งเกิดจาก พายุ “ซินลากู” ที่เคลื่อนผ่านทางภาคเหนือของประเทศไทย ทำให้เขื่อนกันน้ำเกิดความเสียหายอย่างหนัก ทำให้น้ำท่วมเข้าบ้านเรือนของประชาชนได้รับความเสียหาย 83 หลังคาเรือน

พ.ท.สรารักษ์ ชูสกุล รอง.ผอ.รพ.ค่ายพิชัยดาบหัก กล่าวว่า ได้นำชุดแพทย์เคลื่อนที่ซ่วยเหลือปนะชาชนเมื่อประสบภัย ซึ่งเป็นนโยบายของกองทัพบก กรมการแพทย์ทหารบกและทางกองทัพภาคที่ 3 เพื่อให้บริการทางการแพทย์เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยในครั้งนี้ อาทิ เช่นดูแลสภาวะความเคลียด มอบยาสามัญประจำบ้าน แจกแอลกอฮอล์เจลล้างมือ ที่ผลิตโดยโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก แนะนำการล้างมือทุกๆครั้งที่มีโอกาส ด้วยการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตลอดจนก่อกำแพงกันน้ำ พร้อมทำความสะอาดตามบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยดังกล่าวอีกด้วย

ประสิทธิ์ ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์