วธ.จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ สมโภช พระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

แชร์

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. ที่วัดพระแท่นศิลาอาสน์ (พระอารามหลวง) ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล ผวจ. อุตรดิตถ์ เป็นประธาน ในพิธี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายสุรพันธ์ เจริญทรัพย์ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชเข้าร่วมงาน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19)

ประสิทธิ์ผึ้งสุข จ.อุตรดิตถ์/รายงาน


แชร์