เกษตรจังหวัดมอบปัจจัยผลิตพันธุ์พืชโครงการหมู่บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด – 19

แชร์

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน มอบปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชโครงการหมู่บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด – 19ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม โดยมี นายประยูร สุวรรณคำ เกษตรจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย เกษตรอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรฯ ร่วมให้การต้อนรับ สำหรับโครงการหมู่บ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิต สู้โควิด – 19 เป็นการมอบปัจจัยการผลิตพันธุ์พืชแก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่อำเภอเมืองมหาสารคาม 13 ตำบล 185 หมู่บ้าน จำนวน 8,880 ต้น พร้อมมอบโล่รางวัลการประกวดระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ดีเด่น ร่วมพิธีทำบุญเปิดอาคารสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองมหาสารคาม และมอบนโยบายการส่งเสริมการเกษตร แก่ข้าราชการสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง


นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการวางแผน และเตรียมการรองรับผลกระทบไว้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสินค้าเกษตรได้มีการเฝ้าระวัง และวางแผนในการแก้ปัญหา ทั้งนี้ ในช่วงแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนในการปลูกพืชผักเพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหาร และเป็นการลดรายจ่ายสร้างรายได้ในครัวเรือน ถึงแม้จะได้รับผลกระทบจากสถานการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เราสามารถพึ่งพาตนเองได้ ถ้ายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตต่อไป

พรเทพนิพัท พจน์วิวัฒน์ จ.มหาสารคาม/รายงาน


แชร์