ถวายพระพรชัยมงคล

แชร์

15 ก.ค.63 เวลา 10.00 น. /เจซี.พรทิพย์ เลาอริยะพร นายกยุวสมาคมแห่งประเทศไทย นำคณะนายกท้องถิ่น คณะกรรมการ สมาคมเจซีไอเซเนเตอร์ไทย มูลนิธิยุวไทยสากล และสมาชิก จำนวนรวม 23 คน เข้าบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องบันทึกเทปวีดีโอสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5(สนามเป้า)

#JCIThailand #ถวายพระพร
#เจซี.พรทิพย์ เลาอริยะพร #ยุวสมาคมแห่งประเทศไทย


แชร์