วธ.เตรียมพร้อมการ์ดไม่ตก

แชร์

อิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

วธ.เปิดเวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19”

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม และรองประธานกรรมการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นประธานเปิดงาน “เวทีระดมความคิดเห็นการสื่อสารรณรงค์เพื่อสนับสนุนการจัดการในสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19” โดยมี นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ นักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิและสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซาลาดพร้าว กรุงเทพฯ

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว จัดโดย กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยมีวัตุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ในการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการปฏิบัติตนตามวิถีชีวิตใหม่ (New Nomal) เมื่อวันที่ 10 ก.ค.63


แชร์