ปี’63ภัยแล้งโหดเกษตรทรุด ‘กสิกร’ชี้พึ่งภาครัฐขับเคลื่อน

แชร์

จับตาทิศทางเกษตรไทยปี 2563 นโยบายการเกษตรภาครัฐยังคงบทบาทสำคัญในการขับเคลี่อน

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าภาคการเกษตรไทย ปี 2563 ยังมีความเปราะบางที่จะได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งต่อเนื่องจากปี 2562 โดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ภาพรวมปริมาณผลผลิตทั้งปี 2563 คาดว่าจะหดตัวที่ 2.0% (YoY) โดยเป็นผลฉุดรั้งจากการลดลงของปริมาณผลผลิตข้าวเป็นสำคัญ

ในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรภาพรวมมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยกดดันจากความต้องการในตลาดโลกที่ชะลอตัวลง กดดันให้ภาพรวมราคาสินค้าเกษตรเติบโตในกรอบจำกัดที่ 1.5 – 2.0% (YoY) เมื่อพิจารณาจากปัจจัยความเสี่ยงด้านผลผลิตและความผันผวนด้านราคา ทำให้ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินว่า รายได้เกษตรกรในปี 25563 น่าจะให้ภาพรวมชะลอตัวที่ -0.5 ถึง 0.0% (YoY)


แชร์