พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพื้นที่สงวนชีวมณฑล

แชร์

20ธ.ค.62 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พื้นที่สงวนชีวมณฑลระหว่างพื้นที่สงวนชีวมณฑลแม่สา-คอกม้า จังหวัดเชียงใหม่ ในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับพื้นที่สงวนชีวมณฑลดงใน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียตนาม โดยนายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ Mrs. Nguyen Hoa Hiep (Vice Chairman of Dong Nai Province Peaple Committee ณ สวนรุกขชาติห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่


แชร์