3เดือนแรกปีหน้าคนไทยทุกข์ รายได้ตกต่ำสุดรอบ27เดือน

แชร์

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจฯ ช่วง 3 เดือนข้างหน้าร่วงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 27 เดือน ครัวเรือนกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับการมีงานทำของตนเองในอนาคต

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย แจ้งว่าดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงอีก 3 เดือนข้างหน้า ที่ทำการสำรวจในเดือนพ.ย. 2562 ปรับตัวลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่ 2 สู่ระดับ 42.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำที่สุดในรอบ 27 เดือน ผลจากความกังวลของครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นต่อประเด็นเรื่องรายได้และการมีงานทำในช่วง 3 เดือนข้างหน้า

ดัชนีภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในเดือน พ.ย. 2562 อยู่ที่ระดับ 42.0 ขยับขึ้นเล็กน้อยจากระดับ 41.8 ในเดือนต.ค. จากความกังวลที่ลดลงของครัวเรือนต่อประเด็นเรื่องระดับราคาสินค้าภายในประเทศและภาระหนี้สิน

ส่วนหนึ่งได้อานิสงส์จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ตามการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ กนง. อย่างไรก็ดี มุมมองของครัวเรือนที่ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยในปัจจุบันน่าจะเป็นเพียงผลระยะสั้น ซึ่งในระยะยาว ครัวเรือนยังมีความกังวลต่อภาวะการครองชีพของตนเอง

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย มองว่า ภาวะเศรษฐกิจและการครองชีพของครัวเรือนไทยในช่วงไตรมาสที่ 1/2563 ยังเปราะบางและเผชิญความเสี่ยงสูง โดยเฉพาะเรื่องรายได้และการจ้างงานที่อาจจะกระทบต่อกำลังซื้อของครัวเรือน และทำให้การบริโภคภาคเอกชนซบเซาลง แม้จะมีการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำอีก 5-6 บาท/วัน ในเดือนม.ค. 2563 ก็ตาม

นอกจากนี้ ยังต้องติดตามภาวะภัยแล้งในช่วงครึ่งแรกของปี 2563 ที่อาจกระทบต่อรายได้ครัวเรือนเกษตรและระดับราคาอาหารสดภายในประเทศ


แชร์