ร้องผู้ว่าฯเชียงใหม่ช่วยด้วย ทำกินฝืดมาเฟียเรียกรับส่วย

แชร์

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาหารสัตว์ สหกรณ์สี่ล้อแดง จังหวัดเชียงใหม่ ทนไม่ไหวเจออำนาจมืดรุกราน แก๊งมาเฟียเรียกรับส่วย ตั้งขบวนเข้าร้องพ่อเมืองเชียงใหม่ ช่วยด้วย

13 ธค.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านจากกลุ่มอาชีพต่างๆจ.เชียงใหม่ ได้เดินทางมาเพื่อเสนอปัญหาทุกเรื่องที่เกิดขึ้นกับการประกอบอาชีพในจังหวัดเชียงใหม่ โดยนำป้ายเขียนข้อความระบุว่า”ผู้ว่าฯ ช่วยด้วย” ตามด้วยข้อความเดือดร้อนเรื่องส่งอาหารสัตว์ให้ไนท์ซาฟารี พร้อมนำหลักฐานเอกสารต่างๆ เพื่อต้องการส่งมอบให้นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้รับทราบถึงปัญหา และการรวมกลุ่มครั้งนี้มีชาวบ้านจำนวนมากกว่า 300 คน เดินทางมายื่นหนังสือกับทางจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มแรกนำโดยนายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ส่งให้สวนสัตว์กลางคืนเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนายอินถา รองประธานกลุ่มฯ และนายเศวต เวียนทอง ที่ปรึกษากฏหมายกลุ่มวิสาหกิจฯ และสมาชิกกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจฯ มีนายกำจร สายวงศ์อินทร์ ประธานร้านค้ากลุ่มชุมชนดอยแก้ว ตำบลหนองควาย อำเภอหางดงเชียงใหม่ ที่ขอสิทธิการขายสินค้าชุมชน

ร้านดอยแก้วภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และนายพิน ไชยกันทา ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ปลูกหญ้าแพงโกล่าบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน (กลุ่มเครือข่าย) ก็ร่วมเดินทางมาพร้อมกรรมการและสมาชิกกลุ่มจำนวนมาก นำเอกสารต่างๆที่เสนอผู้ว่าฯ มีเอกสารสำเนาความเป็นมวัตถุประสงค์แผนแม่บท 7 แผนชุมชนในการจัดตั้งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เอกสารตารางเปรียบเทียบอาหารสัตว์ และข้อกำหนดคุณลักษณะอาหารสัตว์ มีภาพถ่าย พร้อมเอกสารข้อมูลปัญหาเรื่องต่างๆ ส่งมอบให้ทางจังหวัดเชียงใหม่

ขณะเดียวกัน ชาวบ้านยังส่งเอกสารสำเนาพระราชกฤษฏีกายุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์กรมหาชน) พ.ศ.2562 , เอกสารสำเนาจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน , บัญชีรายชื่อสมาชิกและกลุ่มเครือข่าย , สำเนาหนังสือที่เสนอปัญหาไปให้นายเทวัญ ลิปตพัลลพ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และหนังสือที่พนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กรณีได้ร้องเรียนปัญหาการบริการงานในไนท์ซาฟารี ที่พนักงานลงชื่อส่งไปให้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปก่อนหน้านี้แล้วนั้น เป็นหนังสือแจ้งให้ทราบถึงพฤติกรรมผู้บริหารไนท์ซาฟารี จำนวน 2 คน ที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับภาวะผู้นำและนำเงินรัฐไปบริหารงานไม่เหมาะสม ซึ่งนำเสนอปัญหานี้ให้ผู้ว่าฯ ทราบด้วยเช่นกัน

นายดี จันทคลักษณ์ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจ ถูกผู้บริหารเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีพยายามจะยกเลิกรายการส่งอาหารสัตว์มาหลายปีติดต่อกัน และปีนี้ก็ถูกยกเลิกอาหารสัตว์ที่เป็นเนื้อสัตว์และไก่สด โดยอ้างว่าไม่ถูกสุขลักษณะ แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น

ขณะเดียวกันในข้อเท็จจริงเมื่อนำมาเปรียบเทียบคุณภาพมาตรฐานจะพบว่า วิสาหกิจชุมชนทำถูกต้องสะอาดถูกสุขลักษณะ ส่วนการขนส่งก็ใช้รถแช่แข็งอาหารที่ถูกหลักอนามัย เนื้อและไก่สดบรรจุในถุงพลาสติกสูญญากาศ แต่มีเอกชนเพียงรายเดียวขณะนี้ทำไม่ถูกต้อง ใส่ถุงพลาสติกทั่วไปและขนย้ายโดยรถปิกอัพธรรมดาแต่ถูกเหมารวมทั้งหมด ซึ่งไม่ถูกต้องการกระทำครั้งนี้ก็เพื่อหวังผลเพื่อเป็นข้ออ้างไม่ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รวมกลุ่มถูกต้องตามกฏหมายและแจ้งยกเลิกสัญญา

นายดีกล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่ดำเนินกิจการที่ได้รับผลกระทบครั้งนี้ ก่อเกิดโดยนโยบายรัฐบาลที่ต้องการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชุมชน ไม่พึ่งงบประมาณรัฐบาล แต่วันนี้ชาวบ้านได้รับเดือดร้อนกว่า 500 รายที่เป็นสมาชิกวิสาหกิจชุมชน กำลังได้รับผลกระทบจากการบอกเลิกสัญญา ไม่มีงาน ไม่มีรายได้จากการส่งอาหารสัตว์แล้ว จึงได้รวมกลุ่มกันเพื่อเข้าร้องเรียนต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะประธานกรรมการกำกับดูแลส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัด ได้รับทราบปัญหาและลงมาแก้ไขด้วย นายดี กล่าว

อย่างไรก็ตามในส่วนของชาวบ้านกลุ่มอื่นๆ มี กลุ่มชาวเชียงใหม่ที่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างสี่ล้อแดง ของสหกรณ์ล้านนาเดินรถ นำโดยนายสิงห์ทอง บุญทา อายุ 67 ปี กล่าวว่า ตนมีสมาชิกในกลุ่มรถสี่ล้อแดงในไนท์ซาฟารี จำนวนกว่า 40 คัน ที่มีปัญหาคือ มีรถบริการรายอื่นเข้ามาวิ่งทับเส้นทางและถูกกลุ่มอิทธิพลบางคนพยายามเรียกรับเงิน คือ ให้เจ้าของรถสี่ล้อแดงจ่ายเงินเป็นรายเดือนเพื่อแลกกับการบริการไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในที่จอดรถ แต่กลุ่มรถสี่ล้อแดงไม่ยินยอมจ่าย และแจ้งกลับไปว่าหากจะให้จ่ายช่วยออกใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องด้วย

ทั้งนี้หากไม่มีไฟฟ้าส่องสว่าง กลุ่มนถสี้ล้อแดงจะจุดเทียนรอรับบริการผู้โดยสาร และจะเข้าร้องเรียนต่อสื่อมวลชน กลุ่มอิทธิพลมืดเหล่านั้นจึงล่าถอยไป และทิ้งท้ายด้วยการข่มขู่ให้เกิดความหวาดกลัว เวลานี้ผู้ประกอบการรถสีล้อแดงต้องช่วยกันนะวังภัยให่แก่กันขณะออกรับบริการประชาชนส่งผลให้เกิดความเครียดในเรื่องความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

“ปัญหานี้ผมก็ได้นำเสนอปัญหาร้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบปัญหาและลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและเข้าแก้ไขด้วยเช่นกัน “นายสิงห์ทองกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังจากที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและชาวบ้าน ตั้งขบวนเข้าร้องเรียน ทางสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนโดยมอบหมายให้ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเขียงใหม่เข้ามารับเรื่องดังกล่าวเพื่อดำเนินการและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

ทั้งนี้วันเดียวกันชาวบ้านทั้งหมดยังนำปัญหาดังกล่าวเดินทางเข้าพบนายกฤษฏา สวนสมภาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วมประชุมสรุปปัญหาทั้งหมดที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเชียงใหม่

หลังจากนั้นกลุ่มประชาชนที่เดือดร้อนทั้งหมดยังส่งเอกสารหลักฐานต่างๆไปที่ศาลปกครองเชียงใหม่กรณีที่คดีเก่าที่ค้างอยู่ที่ศาลปกครอง ให้ทราบปัญหาการยุบเลิกสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์กรมหาชน)ไปแล้ว แต่มีผู้บริหารสำนักงานพัฒนาพิงค์นครบางคน ได้ใช้เงินงบประมาณเดินทางไปดูงานต่างประเทศ หลายประเทศ ทำให้เกิดข้อสงสัยในการบริหารเรื่องเงินที่อาจเกิดการสูญเสียเงินของรัฐ หรืออาจจะกระทำไม่ถูกต้องตามกฏหมาย ซึ่งชาวบ้านจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วย อย่างไรก็ตามชาวเชียงใหม่รวมตัวในการดำเนินการเสนอปัญหาของชาวเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นไปด้วยความสงบและเรียบร้อยดี

จรัญ ชุ่มเงิน รายงาน


แชร์