แรงงานไทยหนี้อ่วมผลสำรวจ ม.หอการค้ารับ May Day

แชร์

แรงงานไทยแบกหนี้ วอนรัฐบาลใหม่ช่วยดูแลสวัสดิการ-ค่าแรง ผลสำรวจ ม.หอการค้าไทยระบุชัด ภาคกรรมาชีพต้องการให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานเท่ากับค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น ชี้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแถลงข่าว เรื่อง “สถานภาพแรงงานไทย : กรณีศึกษาผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท” โดยเปิดเผยผลสำรวจล่าสุด ในช่วงวันแรงงาน 1 พฤษภาคม 2562 โดย ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการ กล่าวว่าจากผลสำรวจสถานภาพแรงงานไทยจากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 ตัวอย่างทั่วประเทศ กรณีศึกษาจากผู้มีรายได้ต่ำกว่า 15,000 บาท โดยจากข้อมูล แรงงานไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 95 ยังมีหนี้สินเพื่อการนำมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 158,855 บาทต่อครัวเรือน ขยายตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังมีสัดส่วนการกู้เงินในระบบสูงกว่า โดยเป็นหนี้ในระบบร้อยละ 58.2 และนอกระบบร้อยละ 41.8 ซึ่งต้องผ่อนชำระประมาณเดือนละ 7,200 บาท และร้อยละ 80.3 เคยผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากรายได้ไม่พอจ่าย ขาดสภาพคล่อง และค่าครองชีพสูง

ขณะที่เม็ดเงินสะพัดในช่วงวันแรงงานไทยปีนี้คาดว่าจะอยู่ที่ 2,232 ล้านบาท ขยายตัวเพียงร้อยละ 1.8 ซึ่งเป็นอัตราการขยายตัวที่ต่ำสุดในรอบ 3 ปี ซึ่งความต้องการของ แรงงานไทย จากผลสำรวจ ระบุว่าส่วนใหญ่ต้องการให้เพิ่มค่าจ้างแรงงานเท่ากับค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันแรงงานในส่วนที่ทำการสำรวจไม่คาดหวังถึงโอกาสเปลี่ยนงานใหม่ เนื่องจากเห็นว่า โอกาสในการได้งานใหม่มีน้อย เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังไม่ฟื้นตัว โดยส่วนหนึ่งเรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ที่กำลังจะเข้ามาดูแลเรื่องของค่าแรงที่เป็นธรรมและสวัสดิการในด้านต่างๆ ด้วย


แชร์