โพลเผยประชาชนรอคอยรัฐบาลใหม่-กังวลปัญหาเลือกตั้งยังไม่ยุติ

แชร์

“สวนดุสิตโพล” เปิดผลสำรวจ ประชาชนรอคอยรัฐบาลและนายกฯ ใหม่ ขณะเดียวกันยังกังวลต่อปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่มีข้อยุติ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,107 คน ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2562 หัวข้อ “การเมืองไทย หลังเลือกตั้ง” เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง จากกรณีนับตั้งแต่มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นเวลา 1 เดือนเต็ม แต่สถานการณ์ทางการเมืองหลังเลือกตั้งยังคงร้อนแรงเป็นที่จับตามองและวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง

โดยสิ่งที่ประชาชนรอคอยหลังจากการเลือกตั้ง พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 40.71 อยากได้รัฐบาลใหม่ และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ อันดับ 2 ร้อยละ 32.03 อยากให้มีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น อันดับ 3 ร้อยละ 25.96 อยากให้มีการประกาศผลรับรองการเลือกตั้ง อันดับ 4 ร้อยละ 17.18 อยากให้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองมีทิศทางที่ดีขึ้น และเป็นประชาธิปไตย และ อันดับ 5 ร้อยละ 16.62 อยากให้มีการบริหารงานที่ชัดเจน และทำตามนโยบายที่ให้ไว้

สถานการณ์ทางการเมืองที่ประชาชนยังคงกังวล พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 36.47 คือ ปัญหาการเลือกตั้งที่ยังไม่ได้ข้อยุติ อันดับ 2 ร้อยละ 24.27 คือ สภาพเศรษฐกิจ และปัญหาค่าครองชีพของประชาชน อันดับ 3 ร้อยละ 21.37 คือ การโจมตีทางการเมือง และความขัดแย้ง อันดับ 4 ร้อยละ 14.40 คือ การทุจริตคอรัปชั่น และความไม่โปร่งใส อันดับ 5 ร้อยละ 12.54 คือ เสถียรภาพทางการเมือง รวมถึงทิศทางการเมืองที่ไม่ชัดเจน

ส่วนสิ่งที่ทำให้ประชาชนสับสนทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้ง พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 47.33 เห็นว่า กกต. ไม่มีความชัดเจน เกี่ยวข้องกับการตีความตามกฎหมาย อันดับ 2 ร้อยละ 33.98 คือ การจัดตั้งรัฐบาลยังไม่มีความชัดเจน รวมถึงยังไม่มีข้อสรุปของการหาวิธีคำนวณที่นั่ง ส.ส. และอันดับ 3 ร้อยละ 18.69 เป็นความสับสนก่อนการเลือกตั้ง ถึงกระแสข่าวเกิดขึ้นในเรื่องของ บัตรลงคะแนน และกรยุบพรรคการเมือง

สำหรับสิ่งที่ประชาชนอยากบอกกับ “นักการเมืองไทย” อันดับ 1 เป็นนักการเมืองที่ดี ทำตามหน้าที่ รักษาสัญญา ร้อยละ 50.12 อันดับ 2 ยุติการทะเลาะแบะแว้ง ใส่ร้ายป้ายสี โจมตีกันไปมา ร้อยละ 31.43 อันดับ 3 ขอให้ทุกฝ่ายเห็นแก่ส่วนรวม ร่วมมือกันพัฒนาประเทศชาติให้ก้าวหน้า ร้อยละ 21.48 อันดับ 4 เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ดูแลเอาใจใส่ประชาชนร้อยละ 17.51 อันดับ 5 เคารพกฎหมาย ยึดหลักประชาธิปไตย ร้อยละ 9.35


แชร์