ล้างเครดิตบูโรต่อลมหายใจเอสเอ็มอี สภาอุตฯ-แบงค์ชงรัฐ ย้ำไม่ช่วยตายหมดแน่

แชร์

เอสเอ็มอีไทยอาการร่อแร่ หลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง-เข้าไม่ถึงแหล่งเงิน ภาคเอกชน-แบงค์ประสานเสียงเรียกร้องปลด “เครดิตบูโร” ช่วยฟื้นธุรกิจ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ กล่าวว่า หนึ่งในมาตรการที่จะเสนอรัฐบาลคือ ให้ช่วยเหลือกลุ่มเอสเอ็มอีที่เป็นหนี้เสีย (เอ็นพีแอล) ซึ่งกลุ่มที่ถูกปฏิเสธให้เงินกู้โดยสิ้นเชิง ทำให้ไม่มีโอกาสกลับมาฟื้นฟู ธุรกิจได้ ทางเอสเอ็มอีแบงก์จะหารือกับสำนักงาน ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ว่าจะสามารถให้กู้หรือค้ำประกันโดยไม่คิดถึงอดีตได้ หรือไม่ ถ้าไม่ช่วยกลุ่มนี้ก็จะตายหมด

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)

ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า อยากให้รัฐหารือกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) พิจารณาแก้ปัญหาเอสเอ็มอีติดประวัติในเครดิตบูโร 3 ปี แม้จะชำระหนี้หมดแล้ว ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถกู้เงินกับธนาคารเพื่อมาลงทุนและหมุนเวียนในธุรกิจได้

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)

โดยเรื่องนี้ส.อ.ท.เคยเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเรื่องนี้ แต่ยังไม่มีความคืบหน้า ส่วนหนึ่งอาจเพราะเป็นการเสนอแนวทางแต่ไม่ได้ทำเป็นข้อเสนอที่จริงจัง โดยครั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะเสนอมาตรการเสนอต่อรัฐบาลในนามของ ส.อ.ท. หรือคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และนอกเหนือจากเรื่องการแก้ปัญหาติดประวัติเครดิตบูโรแล้วที่ต้องมีมาตรการเพิ่มคือ การส่งเสริมให้เอสเอ็มอีประกอบธุรกิจอย่างมีนวัตกรรม”

 


แชร์