เร่งแก้ปัญหาปลอมปนข้าวหอมมะลิส่งออกจีน กู้ชื่อข้าวไทย

แชร์

“กรมการข้าว” เร่งแก้ปัญหาปลอมปนข้าวหอมมะลิไทยส่งออกไปจีน เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพของข้าวไทยกลับคืนมา

นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวและฝ่ายการเกษตรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำเอกชนผู้ส่งออกข้าวและผลิตภัณฑ์แปรรูปจำหน่ายในประเทศจีน ร่วมแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าว ในงาน Alhui Agriculture Expo 2018 พร้อมหารือกับฝ่ายจีนเรื่องการแก้ไขปัญหาข้าวหอมมะลิไทยปลอมปน ในช่วงปีที่ผ่านมา ข้าวไทยที่ส่งออกมาจำหน่ายในประเทศจีนมีการนำข้าวอื่นๆ มาปลอมปนกับข้าวหอมมะลิ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ของข้าวไทย และยังทำให้ผู้บริโภคขาดความเชื่อมั่นในคุณภาพ จึงได้มีการทบทวนกระบวนการจัดจำหน่ายข้าวไทยและการบริหารการจัดการนำเข้าข้าวไทย เพื่อแก้ปัญหาการปลอมปนข้าวหอมมะลิให้ได้ผลอย่างเด็ดขาด

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้กรมการข้าวยังได้นำข้าว กข.43 ซึ่งเป็นข้าวดัชนีน้ำตาลต่ำไปแนะนำให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคข้าวของจีนรู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยวางแผนจะขยายตลาดข้าวสีโดยเฉพาะข้าวไรซ์เบอรรี่ซึ่งมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง รวมถึงข้าวพื้นนุ่มสายพันธุ์ใหม่ๆ เข้ามายังตลาดจีนมากขึ้น

ขอบคุณภาพจาก https://hhlrice.com


แชร์