หนุน“ปลากัดไทย”เป็นสัตว์น้ำประจำชาติ

แชร์

คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ มีมติสนับสนุน“ปลากัดไทย” เป็นสัตว์ประจำชาติ เตรียมเสนอเข้าที่ประชุม ครม.

20 ธ.ค.61 นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ ครั้งที่ 2/2561 ซึ่งมีวาระการพิจารณาการให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ ตามข้อเสนอของกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า กรมประมงเคยเสนอเรื่องนี้ต่อคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่ในการประชุมวันนี้ นายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง และคณะนักวิชาการ ร่วมกันนำข้อมูลเรื่องของปลากัดไทย ทั้งประวัติความเป็นมาและมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงต่อคณะกรรมการฯ ได้รับทราบอย่างครบถ้วนรอบด้าน

นายสุวพันธ์ กล่าวว่า ที่ประชุมมองเรื่องดังกล่าวใน 3 มิติ คือ 1.มิติด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความเกี่ยวเนื่องกับวัฒนธรรมของไทย ซึ่งมีหลักฐานยืนยันว่าเรื่องปลากัดไทยปรากฏในบทประพันธ์และวรรณคดีไทย รวมถึงประวัติศาสตร์ไทยมานานร้อยกว่าปี 2.มิติด้านความเป็นเจ้าของ โดยมีชื่อที่บ่งบอกและเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับด้านวิชาการและในวงการวิชาการด้านสัตว์น้ำ คือ Siamese Fighting Fish ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์มานานแล้ว อีกทั้งมีข้อมูลระบุด้วยว่าแหล่งที่พบปลาดังกล่าวอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยา ในบางกอก

3.มิติด้านประโยชน์ที่จะรับหากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ มีทั้งการรักษาพันธุ์ การพัฒนาพันธุ์ปลากัดไทยให้ดียิ่งขึ้น การส่งเสริมการเลี้ยงปลากัด รวมถึงประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในอนาคต ดังนั้น คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติจึงมีมติเห็นสมควรสนับสนุนให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ โดยให้กรมประมงนำเรื่องนี้เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ต่อไป


แชร์