กกต.เผยยอดผู้สมัคร ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ7,100คน

แชร์

เลขา กกต. เผยยอดผู้สมัคร ส.ว.อย่างไม่เป็นทางการ 7,100 คน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติ 5 ธ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2561 พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) กล่าวถึงผลการรับสมัคร สมาชิกวุฒิสภา(ส.ว.)ว่า ขณะนี้สำนักงานกำลังสรุปยอดรวมของผู้สมัครอย่างเป็นทางการอยู่ แต่ยอดผู้สมัครคร่าวๆประมาณ 7,100 คน โดยหลังปิดรับสมัครแล้ว ผู้อำนวยการเลือก ส.ว. จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร 5 วัน และ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครวันที่ 5 ธ.ค. ส่วนผู้ไม่มีชื่อในประกาศ สามารถยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้ภายใน 3 วัน หรือภายในวันที่ 8 ธ.ค.นี้

พ.ต.อ.จรุงวิทย์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ผู้สมัครรับเลือกเป็น ส.ว.ซึ่งผู้อํานวยการการเลือกระดับอําเภอ สั่งไม่รับสมัครหรือสั่งลบชื่อผู้สมัครออกจากบัญชีรายชื่อผู้สมัคร หากประสงค์จะยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ศาลมีคําส่ังให้รับสมัครหรือสั่งเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ให้ยื่นคําร้อง เอกสารประกอบคําร้อง และบัญชีระบุพยาน พร้อมด้วยสําเนา 1 ชุดต่อศาลจังหวัดที่เขตเลือกอยู่ในเขตอํานาจ หรือศาลแพ่ง ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลแพ่งธนบุรี หรือศาลแพ่งอื่นในกรุงเทพฯ ที่เขตเลือกอยู่ในเขตอํานาจและมิได้อยู่ในเขตอํานาจของศาลจังหวัดภายใน 3 วันนับแต่วันที่ ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครหรือวันที่ผู้อํานวยการการเลือกสั่งลบชื่อ แล้วแต่กรณี

ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือก การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือก และการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561


แชร์