นบข.มั่นใจตัวเลขส่งออกข้าวไทยปี61 ทะลุ10ล้านตัน

แชร์

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวมั่นใจ ปี 2561 ไทยจะส่งออกข้าวได้มากกว่า 10 ล้านตัน

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2651 ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) มุ่งส่งเสริมเกษตกรและสถาบันเกษตรกร ผู้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าว ยื่นขอสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์(ธ.ก.ส.) สำหรับการสร้างยุ้งฉาง อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน เพื่อให้ชาวนามียุ้งฉางรองรับการเก็บเกี่ยวข้าว ซึ่งที่ผ่านมา ใช้เงินกองทุนช่วยเหลือเกษตรกร อุดหนุนเกษตรกรสร้างยุ้งฉางไปแล้ว 2,330 ราย เพื่อขยายความช่วยเหลือเพิ่มเติม และยังรับทราบว่า โรงสีซื้อขายข้าวเปลือกนาปรัง เฉลี่ยในเดือนกันยายน 7,500-7,900 บาทต่อตัน

ทั้งนี้ จากการตรวจสอบสภาพคล่องของโรงสี รัฐบาลยืนยันว่า โรงสีข้าวในประเทศมีเพียงพอในการรับซื้อข้าวจากชาวนา หลังจาก ธ.ก.ส. ให้สินเชื่อกับโรงสีเพื่อเสริมสภาพคล่อง ด้วยอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน จากกระแสข่าวว่ามีโรงสีประสบปัญหาขาดทุนจึงรับซื้อข้าวจากชาวนาไม่ได้ในบางพื้นที่

ทางด้าน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุม นบข. มั่นใจว่า การส่งออกข้าวในปี 2561 จะทำได้มากกว่า 10 ล้านตัน เพราะราคาข้าวตลาดโลกปรับสูงขึ้น คาดการณ์ปริมาณข้าวในตลาดโลกประมาณ 487.76 ล้านตันลดลง 3.76 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการบริโภคทั่วโลกประมาณ 488.47 ล้านตัน เนื่องจาก ฟิลิปปินส์ต้องการสั่งซื้อข้าวเพิ่มเติม เพราะได้รับความเสียหายจากพายุไต้ฝุ่นมังคุด และอินโดนีเซีย มีปัญหาภัยธรรมชาติ

ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกข้าวในช่วงเดือนมกราคม-2 ตุลาคม อินเดียส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก 9.21 ล้านตัน รองลงมาคือไทย 7.71 ล้านตัน และเวียดนาม 5.13 ล้านตัน

ภาพจาก www.thaigov.go.th


แชร์