“หมอปิยะสกล” ยันใช้งบปี 62 ดูแลสุขภาพ ปชช.อย่างดีที่สุด

แชร์

“นพ.ปิยะสกล” ย้ำผลสำเร็จ 16 ปี หลักประกันสุขภาพไม่ได้มาเพราะโชค เผยปีงบประมาณ 2562 ปรับปรุง พัฒนาอย่างดีที่สุดเพื่อประชาชน

5 ต.ค.61 ที่โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราฯ ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เปิดการประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การดำเนินงานและการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2562 พร้อมปาฐกถาพิเศษ จัดโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เพื่อชี้แจงและทำความเข้าใจการจัดสรรงบประมาณปี 2562 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้แทนหน่วยบริการที่ร่วมบริการระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจากสังกัดต่างๆ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนหน่วยบริการเอกชนเข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้นประมาณ 1,000 คน

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 16 ปี ที่เรามีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมากทั้งด้านบวกและลบ แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเพื่อทำให้ “ประชาชนมีสุขภาพที่ดี เจ้าหน้าที่มีความสุข และระบบสุขภาพยั่งยืน” ทำให้เดินหน้ามาถึงวันนี้ และในช่วง 4 ปีภายใต้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีจากเดิมไปมาก จากที่เคยมีความเห็นต่างได้นำมาสู่ความร่วมมือเพื่อพัฒนาระบบร่วมกัน มีการบูรณการทำงานทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ดีที่สุดภายใต้งบประมาณที่มีอยู่และบริบทสังคมไทย

ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและการคุ้มครองสิทธิประชาชนในการเข้าถึงบริการเป็นอันดับ 1 จัดสรรงบสนับสนุนชัดเจน แยกจากงบเหมาจ่ายรายหัวที่เป็นหลักการสำคัญ ดูแลประชากรทุกกลุ่มวัย แต่ด้วยประชากรผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้น จึงมุ่งเน้นไปยังการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น มีการดำเนินงานกองทุนระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ และปีนี้จะมีการปรับกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเอื้อต่อการดูแลผู้สูงอายุมากขึ้น แต่ด้านความเจ็บป่วยคงเป็นเรื่องที่หลีกไม่พ้น จึงต้องจัดบริการรักษาพยาบาลดูแลต่อเนื่อง และให้เข้าถึงบริการได้ ที่ผ่านมาจึงมีนโยบายหมอครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวทำงานร่วมกับสหวิชาชีพ เชื่อมโยงดูแลสุขภาพและรักษา พร้อมมีระบบการส่งต่อ ซึ่งได้พัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ปัจจุบันมีทีมหมอครอบครัวจำนวน 800 ทีมกระจายอยู่ทั่วประเทศ ยืนยันว่ารัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ให้ความสำคัญต่อสุขภาพประชาชนอย่างมาก 2 ปีที่ผ่านมาได้จัดสรรงบกลางเพิ่มเติมสู่ระบบ ไม่เพียงทำให้ระบบมั่นคงยิ่งขึ้น แต่ทำให้หน่วยบริการมีความมั่นใจในการเบิกจ่ายชดเชย ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการอย่างครอบคลุมและทั่วถึง

“หลักประกันสุขภาพแห่งชาติไทยไม่ได้มาเพราะโชค เกิดจากเราทุกคนและทุกหน่วยงานที่ร่วมมือกันและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนเป็นตัวอย่างให้กับนานาประเทศ และจากคำขวัญที่ว่า “One for All for one UHC” หรือความมุ่งมั่นเป็นหนึ่งเดียวเพื่อหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เกิดจากการทำงานร่วมกัน และในปีงบประมาณ 2562 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งใหม่พอควร ซึ่งงบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นของประชาชน การบริหารต้องคืนสู่ประชาชนและให้มีมูลค่ามากกว่างบที่ได้รับมา” รมว.สาธารณสุข กล่าว


แชร์