เสริมสมรรถนะคุ้มครองแรงงานนอกระบบ

นิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดย เกษมสันต์ เครือเจริญ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองแรงงานนอกระบบ โดยมี วิฑูรย์ แก้วก่า  ดาราพรรณ นิธิสิริกุล  พงศ์เทพ เพชรโสม และ วสันต์ ปิยสถิตธรรม  มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องเพชรชมพู โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน

Advertisement