เทศบาลเมืองน่านผุดไอเดีย “ไรเดอร์ อิป้อ อิแม่” ส่งข้าวส่งน้ำให้กลุ่มเปราะบาง

เทศบาลเมืองน่าน ผุดไอเดยสุดเจ๋ง ไรเดอร์ อิป้อ อิแม่ นำโดย นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน ส่งข้าวส่งน้ำให้กับกลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ชุมชนต่างๆในเขตเทศบาลเมืองน่าน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมประสานความร่วมมือไปยัง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าบ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน และ อสม. ช่วยคัดกรองหาชาวบ้านกลุ่มเปราะบาง ที่มีความต้องการปัจจัยจำเป็นในการยังชีพโดยเฉพาะอาหารและน้ำดื่ม เบื้องต้นมีจำนวน 8 ราย จาก 6 ชุมชน

นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน เผยว่า เทศบาลเมืองน่านได้ริเริ่มโครงการ “ไรเดอร์ อิป้อ อิแม่” ขึ้นเป็นครั้งแรก จากการสำรวจข้อมูลประชากรในพื้นที่เทศบาลเมืองน่านพบว่า มีประชาชน จำนวนหนึ่งยังต้องการความช่วยเหลือ โดยเฉพาะอาหาร และปัจจัยในการดำรงชีพ จึงได้มอบหมายให้ โดยแหล่งงบประมาณ“ไรเดอร์อิป้อ อิแม่”มาจากการจัดทำผ้าป่าสามัคคีของกลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน นอกจากนี้กลุ่มสตรีเทศบาลเมืองน่าน ยังใช้เอกลักษณ์การสวมใส่ผ้าถุง (ผ้าซิ่น) และ “การฟ้อนล่องน่าน” ประยุกต์ทำการแสดงเปิดรับบริจาคจากนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ณ ถนนคนเดินกาดข่วงเมืองน่านและงานอีเวนต์ต่างๆ เบื้องต้นระดมทุนได้ราว 100,000 บาท เพื่อใช้จ่ายเป็นค่าวัตถุดิบปรุงอาหารได้ตลอดทั้งปี โดยกลุ่มสตรี ทั้ง 31 ชุมชน หมุนเวียนทำหน้าที่จิตอาสาประกอบอาหารจัดทำเป็นชุดอาหารกลางวัน เพื่อรอเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองน่าน มารับชุดอาหารดังกล่าวนำไปส่งให้ชาวบ้าน ที่ต้องการได้รับการช่วยเหลือดังกล่าวแบบ Food Deliveryโดยเริ่มต้นโครงการมาตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566และมีแนวโน้มที่จะขยายการให้ความช่วยเหลือด้านอื่นๆตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อสังคมคุณภาพ สังคมแห่งการแบ่งปันและสังคมแห่งความเอื้ออาทร ณ “เมืองน่าน เมืองมงคล คนใจดี” ต่อไป

บริจาคสมทบทุน “ไรเดอร์อิป้อ อิแม่”ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองน่าน (กองทุนออมบุญ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส) สาขาน่าน ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020114948432
หรือติดต่อ คุณวารีธร จินดาวรรณ โทร. 095-4527581 หรือติดต่อได้ที่ เทศบาลเมืองน่าน

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน/รายงาน