เครือข่าย เปิดค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ”

เมื่อเร็วๆนี้ มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และบมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ จัดกิจกรรมค่ายเยาวชน “อมก๋อยน่าอยู่ คู่ป่าต้นน้ำ” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย พร้อมด้วย นายจอมกิตติ ศิริกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ด้านพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ ในฐานะ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท และนายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ณ โครงการอนุรักษ์สภาพป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย (ศูนย์ปฏิบัติการนางนอน) ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่