ทูตพบปะแรงงานกัมพูชาในไทย

มร. เฮง ซอร์ ปลัดกระทรวงแรงงานและการฝึกอาชีพแห่งกัมพูชา เดินทางมาพูดคุยพบปะสังสรรค์และปรึกษาหารือด้านความเป็นอยู่ใน “งานประชุมกลุ่มแรงงานกัมพูชาที่ทำงานในประเทศไทย”  โดยมี มร. ฮูน ซาเรือน เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และ มร. อูก ซอร์พวน อดีตเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย มาร่วมเป็นเกียรติในงานด้วย ที่ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน