คณะวิศวะ ม.อัสสัมชัญ เดินหน้ายกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์การบิน

ผศ.ดร. ณรงค์ อภิรัตน์สกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เป็นตัวแทนร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ มร. ปีเตอร์ ลินด์เบิร์ก ผู้แทนจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ฝึกอบรมความรู้อากาศยาน AeroBildung เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ด้านการซ่อมบำรุงอากาศยาน ณ ศูนย์ฝึกอบรมความรู้อากาศยาน AeroBildung ประเทศเยอรมนี โดยโครงการดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในภาคการศึกษา ปี 2566 ความร่วมมือดังกล่าวนับว่าเป็นการยกระดับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์การบินให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เมื่อเร็ว ๆ นี้