สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไพลิน จินดามณีพร รองอธิบดี กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง สิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566” โดยมี ศิริลักษณ์ ฮั้วรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร และ คมสัน ศักดิ์โสภิษฐ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม  โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อวันก่อน