เปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน “เรื่องวินัยข้าราชการพลเรือน”

ยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจใน เรื่องวินัยข้าราชการพลเรือน และกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566” โดยมี โชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงฯ เพชรรัตน์ สายทอง และ ฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงฯ มาร่วมในงานด้วย ที่ห้องบอลรูม 2 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ เมื่อเช้าวันก่อน