พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น ร่วมสืบสานประเพณีใหญ่ของปทุมธานี

นายสมเกียรติ มรรคยาธร กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ที่ จากซ้าย) พร้อมด้วยนายจิรชาญ คัมภิรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาด (ที่ จากซ้าย)  พร้อมด้วยผู้บริหาร บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข้าวมาบุญครอง, ศูนย์อาหารเครือฟู้ด เลเจ้นด์ส และโครงการริเวอร์เดล มารีน่า นำผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิใหม่ต้นฤดู จากข้าวมาบุญครอง มาร่วมใส่บาตรพระสงฆ์ที่บิณฑบาตทางเรือกว่า 100 รูป ในประเพณีตักบาตรพระร้อยทางน้ำ ซึ่งประเพณีใหญ่ของชาวปทุมธานีเชื้อสายมอญ ที่ปฎิบัติสืบต่อกันมากกว่า 100 ปี โดยมีนายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ที่ จากซ้าย) เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ณ ศาลาริมน้ำ วัดชินวรารามวรวิหารณ ศาลาริมน้ำ วัดชินวรารามวรวิหาร ปทุมธานี เมื่อเร็ว ๆ นี้