2 หลักสูตรบัณฑิตศึกษาสวนสุนันทา จับมือจัดโบว์ลิ่งการกุศล ชิงถ้วยเกียรติยศ

16พ.ย.65 / นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ระดับปริญญาเอก และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ระดับปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล SSRU ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประธานรัฐสภา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมี รศ.ดร.สุดา สุวรรณาภิรมย์ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สุนทร ผจญ ประธานชมรมนักศึกษา (อาจารย์ประจำหลักสูตร) ดร.วิชิต สุรดินทร์กูร ประธานจัดการแข่งขัน คณะกรรมการ คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ณ Blu-O rhythm & bowl เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

อรวรรณ สุขมา รายงาน/ถ่ายภาพ