โฟกัสAPECชูจุดเด่นสมุนไพรไทย“เสมอภาค”เสนอแจกยาห้าราก-ฟ้าทะลายโจรป้องกันรักษาโควิดให้ผู้นำทุกประเทศ

“พรรคเสมอภาค” ร่วมสนับสนุนประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม APEC แนะแจกยาห้ารากและฟ้าทะลายโจรป้องกันรักษาโควิด-19 ให้ผู้นำทุกประเทศ

16 พ.ย.65 / นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุม APEC อีกครั้งหนึ่งในระหว่างวันที่ 16-19 พ.ย.2565 ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นภาพ น่าจะถือโอกาสนี้ผลักดันในเรื่องต่างๆ ที่เป็นโยบายในการพัฒนาประเทศทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจและความมั่นคงทั้งภายในประเทศ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและระดับโลก เพราะปัจจุบันผล​กระทบที่เกิดขึ้นในประเทศหนึ่งสามารถส่งผลกระทบไปได้ทั่วทั้งโลก ด้วยวิทยาการทางเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปทุกวินาที

ทั้งนี้ ประเทศไทยจึงควรเป็นผู้นำในความคิดหรือมุมมองใหม่ๆ ที่สอดรับกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆ โดยไม่ยึดติดกับนโยบายและการพัฒนาแบบเดิมๆ ที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการค้า การลงทุนเสรี และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโดยผ่านการขับเคลื่อน และเจรจาเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก ที่จะต้องเกิดความยั่งยืนและสมดุล ซึ่งในความเป็นจริงไม่อาจสมดุลได้เพราะความเจริญทางเทคโนโลยีที่ยังห่างไกลกัน หรือการส่งเสริมการเดินทางที่สะดวกและปลอดภัยผ่านการจัดตั้งกลไกล APEC Safe Passage TaskForce ก็ตาม

อย่างไรก็ตาม แต่ควรเป็นการพิจารณาร่วมกันทบทวนแผนพัฒนา APEC ใหม่ให้สอดรับสถานการณ์ของแต่ละประเทศและภูมิภาคและของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  รวมทั้งเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เทคโนโลยีและปัญหาความมั่นคงภายในและภายนอก ที่เป็นตัวเร่งเร้าให้เกิดภัยจากธรรมชาติและภัยสงครามที่อาจทำให้เกิดการล่มสลายของโลกได้

นางรฎาวัญ กล่าวว่า ในโอกาสที่มีผู้นำระดับโลกหลายประเทศเดินทางมาร่วมประชุม APEC ระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน นี้ คงได้สัมผัสบรรยากาศที่เป็นมิตรไมตรี และรอยยิ้มสยามของประชาชนชาวไทย รัฐบาลคงจะใช้โอกาสนี้โชว์ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามของไทย รวมทั้งให้ผู้นำทุกประเทศได้ลองลิ้มชิมรสผลไม้ไทยและอาหารไทย โดยเฉพาะอาหารเป็นยา หรืออาหารต้านโรค

สำหรับกรณีที่มีข่าวว่ามีผู้นำบางประเทศติดเชื้อโควิด-19 ก็ไม่ต้องหวาดกลัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขควรนำยา 5 รากและยาฟ้าทะลายโจรแจกให้ผู้นำทุกประเทศที่เข้าร่วมประชุมรับประทาน ซึ่งมีสรรพคุณทั้งช่วยป้องกันและช่วยรักษาอาการป่วยจากเชื้อไวรัสโควิด-19 การประชุมจะได้ไม่สะดุดจะสามารถดำเนินการประชุมได้ตามกำหนดการ และจะได้ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วโลกได้รู้จักตำรับยาแผนโบราณของไทยด้วย

หยกดำ ส่องเขียว รายงาน